foto

Wagenaar Psychotherapie

C.L.A. Wagenaar, relatietherapeut, psychotherapeut, GZ-psycholoog en klinisch psycholoog
telefoon(030) 276 7078
e-mailinfo@wagenaar-psychotherapie.nl
webwww.wagenaar-psychotherapie.nl
adresProf H de Vrieslaan 47, 3571 GG Utrecht
[ kaartje, route ]
home
aanmelding
overeenkomst
vergoedingen
tarieven
afzegging
werkwijze
uw therapeute
klachten
in English

nieuws

Interviews:

Gepubliceerd:

  • boek Wagenaar, Karin (2016). Relaties, hoe doe je dat? Culemborg: Van Duuren Media. ISBN 978-90-8965-309-3.
  • Wagenaar, K. (2015). Partners in beweging brengen. In: E. van Meekeren & J. Baars (Red.), De Ziel van het Vak: Over contact als kernwaarde in psychotherapie (pp. 144-149). Amsterdam: Boom. ISBN 978-90-8953675-4.
  • Wagenaar, K. & Zoetmulder, J. (2014). Over de rol van partners in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40(1), 34-48. [doi:10.1007/s12485-014-0004-5]

aanmelding

U kunt zich aanmelden als stel, echtpaar, of gezin, door middel van een e-mail-bericht naar bovenstaand adres. U krijgt dan z.s.m. een reactie. De wachttijd voor behandeling is ca. 2 maanden. Bij het begin van de behandeling zal er een eerste gesprek plaatsvinden, waarin wij met elkaar kennismaken, en waarin ik bekijk of psychotherapie in uw geval geïndiceerd is. Als dat het geval is, dan maken we praktische afspraken over het verloop van de behandeling; als dat niet het geval is dan verwijs ik U door naar een andere behandelaar.
In deze praktijk behandel ik niet de volgende klachten: verslaving, psychiatrische stoornissen, en suïcidaliteit.


overeenkomst

In het algemeen is een psychotherapeutische behandeling "gericht op het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten" (volgens de beroepscode voor psychotherapeuten). In onderling overleg bepalen we wat het concrete doel van uw behandeling moet zijn, hoe lang de behandeling zal kunnen duren, en hoe frequent de zittingen zullen plaatsvinden. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst.

werkwijze

Zowel in individuele als in relatie-therapie werk ik vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT). EFT is een methode voor de behandeling van echtpaarproblemen die de emoties als ingang neemt tot verandering. Deze methode integreert onderdelen van de experientiële therapie en de systeemtherapie. De hechtingstheorie geeft een belangrijke theoretisch fundament voor deze methode. In de sessies zal ik samen met u en uw partner de interactiepatronen verhelderen die leidden tot conflicten, en vervolgens zal ik met U onderzoeken wat uw dieperliggende hechtingsbehoeften en verlangens zijn die zo moeilijk zijn uit te spreken naar de ander. In deze methode gaan we ervan uit dat het verbeteren van de relatie met uw partner of belangrijke ander van groot belang is om uw functioneren in alle leefgebieden te verbeteren.
Meer informatie over Emotionally Focused Therapy (EFT): Stichting EFT Nederland, International Centre for Excellence in EFT (ICEEFT), artikel over EFT.

uw therapeute

Mijn naam is Karin Wagenaar. Ik ben afgestudeerd als psycholoog, erkend psychotherapeut sinds 1991 (ingeschreven in het BIG-register onder nummer 69035879316), en GZ-psycholoog sinds 1999 (gezondheidszorgpsycholoog, BIG-register onder nummer 49035879325), gespecialiseerd als klinisch psycholoog. Mijn AGB-code is 94005107.

Ik ben psychotherapeut/systeemtherapeut in eigen praktijk. Ook geef ik trainingen als docent Psychotherapie, Systeemtherapie bij de RINO Groep te Utrecht.

Tevens geef ik EFT trainingen vanuit de Stichting EFT Nederland en geef ik regelmatig voordrachten en workshops over EFT in Nederland en het buitenland.

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, en ik ben therapeut, supervisor, opleider en leertherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

Bovendien ben ik Certified Therapist, Supervisor en Trainer in Emotionally Focused Therapy (EFT), aangesloten bij ICEEFT (het international Centre for Excellence in EFT) te Ottawa, en voorzitter van de Stichting EFT-NL.


kwaliteitsstatuut

De praktijk hanteert het kwaliteitsstatuut volgens richtlijnen van de LVVP en GGZ Nederland.


klachten

Klachten over uw behandeling kunt u in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het ons niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kunt u de mogelijkheden overwegen die genoemd worden op deze pagina: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar.

in English

I'm also available for therapy sessions in English, for individual psychotherapy as well as marital and family therapy. I have lived and worked as a psychotherapist in the U.S.A. If you are interested (perhaps as an expat living in the Netherlands, or as a mixed-language couple), please contact me for more details.


NVRG logo ICEEFT logo Stichting EFT NL logo LVVP logo LVVP visitatie logo

Deze pagina maakt gebruik van cookies om dataverkeer te analyseren.
Laatst bijgewerkt op 28 december 2016; copyright © 2001-2016 C.L.A. Wagenaar